Warsztaty plastyczne: prowadząca mgr Barbara Nyka

Plastyka oddziałuje na dziecko w sposób wielostronny; wpływa na sferę poznawczą i emocjonalną. Obcowanie z plastyką – tworzenie    i wykonywanie prac daje dziecku możliwość otworzenia się, swobodnej komunikacji z rówieśnikami. Plastyka uczula na piękno, rozwija poczucie estetyki i uwrażliwia psychikę dziecka.

Dziecko podczas zajęć plastycznych rozwija swoje zdolnośœci i umiejętnośœci, ponadto doskonali sprawnośœci manualne. W trakcie zajęć dziecko rozwija wyobraźŸnię (twórczść i odtwórczość), ćwiczy koncentrację i myśœlenie twórcze.

Działalnośœć plastyczna daje dziecku radośœć i zadowolenie, wzmacnia poczucie własnej wartośœci, jest wyrazem jego wewnętrznej energii, a także uspokaja, daje uczucie odprężenia oraz zaspokaja typową dla dziecka potrzebę działania.

Stosowanie różnorodnych metod, technik i form w pracy z dziećmi, pobudza je do twórczego działania i ekspresji. Dzieci rozwijają swoje zmysły, uczą się rozróżniania faktur, barw i kształtów.

Tematyka zajęć na „warsztatach plastycznych” związana będzie z porami roku, uroczystośœciami, œświętami (Boże Narodzenie, Wielkanoc, Dzień Matki, Dzień Babci, itp.), a także tematyką dowolną.

Metody pracy:

 • Stymulujące (rozmowa, wymiana myœli)
 • Aktywizujące (wyzwalanie ekspresji twórczej)
 • Wyzwalające (współdziałanie, współpraca, konkretna pomoc)
 • Kształtujące (działanie samodzielne, projektowanie, konstruowanie)


Techniki:

 1. Płaskie
  • Malowanie
  • Rysowanie
  • Wydzieranie
  • Wycinanie
  • Odbijanie (powielanie)
 2. Półprzestrzenie
  • lepienie
 3. Przestrzenne
  • konstruowanie