Logopedia


Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Kłobuchowska, mgr Magdalena Kucol


Diagnoza logopedyczna wykazała następujące wady wymowy:

 • seplenienie
 • rotacyzm
 • kappacyzm
 • gsmmacyzm
 • seplenienie boczne
 • szeplenienie
 • międzyzębową realizację głosek syczących


Postępowanie logopedyczne – praca z dzieckiem odbywa się wg ustalonego planu zajęć. Indywidualna logoterapia dostosowana jest do wywoływania okreśœlonej głoski i obejmuje:

 • Ćwiczenia oddechowe
 • Ćwiczenia słuchowe
 • Ćwiczenia artykulacyjne
 • Etap wywoływania głoski
 • Etap jej utrwalania – automatyzacji