Gimnastyka korekcyjna


Nauczyciel prowadzący: mgr Wanda Chylińska, mgr Ewa Brąszkowska


Główny cel:

Wytworzenie u dziecka nawyku prawidłowej postawy ciała w każdych sytuacjach dnia codziennego w staniu, siedzeniu, leżeniu, z użyciem lub bez użycia przyborów.


Cele – zadania szczegółowe:

- wszechstronny rozwój organizmu
- poprawienie ogólnej kondycji i sprawnoœści ruchowej
- nauka relaksacji i prawdłowego oddychania
- poznanie własnej sylwetki
- kształtowanie i wzmacnianie gorsetu miꜶniowego
- zwiększenie wydolności układu krążenia i oddechowego
- satysfakcja związana z ruchem


Formy:

ćwiczenia ogólnorozwojowe
ćwiczenia elongacyjne (wyprostne)
ćwiczenia oddechowe
ćwiczenia relaksujące
ćwiczenia wzmcniające mięœnie stóp, brzucha
ćwiczenia zapobiegające koœlawośœci i szpotawośœci kolan, płaskostopiu i skoliozie.