Warsztaty komputerowe

Nauczyciel prowadzący: mgr Małgorzata Sroka

Założone efekty: 

 • dziecko posiądzie wiedzę i umiejętnośœci z zakresu podstaw obsługi komputera, tj. uruchamiania komputera, zamykania systemu operacyjnego, otwierania plików, zapisywania dokumentów, drukowania, itp.
 • nauczy się posługiwać narzędziami programu „Paint”
 • rozwinie procesy poznawcze: uwagę, spostrzegawczośœć, pamięć, logiczne myśœlenie oraz koordynację wzrokowo – ruchową, umiejętnoœści manualne, utrwali umiejętnoœść czytania i liczenia.

Metody pracy:

 • metody czynne:
  • metoda kierowana własną działaloœścią dziecka
  • metoda zadań stawianych do wykonania
  • metoda samodzielnych doœwiadczeń
 • metody wspomagające:
  • metoda obserwacji i pokazu
  • metoda przykładu
 • metody słowne:
  • rozmowy, opowiadania, zagadki
  • objaœnienia i instrukcje
  • sposoby społecznego porozumiewania.