Nauka gry na pianinie


Nauczyciel prowadzący: mgr sztuki Aldona Kaszak

Podstawowe cele nauki muzyki w przedszkolu to zaszczepienie w dziecku zainteresowania muzyką, rozbudzenie wyobraźni i wrażliwośœci na dŸźwięki oraz rozwijanie uzdolnień muzycznych.

Gra na instrumencie rozwija słuch, pamięć muzyczną i poczucie rytmu. Uzmysławia dziecku, że za pomocą dźŸwięków można opisać œświat, wyrazić swój nastrój i uczucia, co pomaga mu radzić sobie z emocjami i ułatwia relacje z otoczeniem, daje ogromną radośœć i satysfakcję, pomaga uwierzyć we własne możliwoœści.

Obcowanie z muzyką daje także inne korzyœci pozamuzyczne – wpływa bowiem na sprawnoœść intelektualną dziecka, doskonali umiejętnośœć koncentracji uwagi, usprawnia pamięć, poprawia zdolnośœci językowe – nawet u kilkuletnich dzieci.