Język angielski

Nauczyciel prowadzący: mgr Kamila Grochowska

Język angielski to najpopularniejszy język obcy na świecie w związku z tym bardzo ważne jest aby od najmłodszych lat stwarzać dzieciom warunki do osłuchania się z nim.  Poprzez naukę tego języka w  naszym przedszkolu dziecko ma możliwość rozwijania umiejętności rozumienia prostych poleceń oraz opanowania prostego słownictwa. Dziecko potrafi przedstawić się i powiedzieć kilka słów o sobie. Nauka odbywa się w miłej atmosferze podczas zabawy. Dzieci mają okazję do osłuchania i nauczenia się angielskich wierszy i  piosenek, które prezentują podczas zajęć otwartych dla rodziców.