Program i jego realizacja

Realizacja podstawy odbywa się poprzez realizację programu „Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagającej rozwój aktywności dzieci” (M. Kwaśniewska, W. Żaba-Żabińska).

Program „Nasze przedszkole” posiada bogatą obudowę, tj. podręczniki metodyczne dla nauczyciela, książki dla dzieci, karty pracy i szereg pomocy dydaktycznych do zajęć, które są wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi. Realizacje programu „Nasze przedszkole” rozszerzono o treści muzyczno – ruchowe i naukę języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.

Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy, zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca w trakcie zajęć z całą grupą lub z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych. Plan pracy ma charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci i rodziców.