KADRA PEDAGOGICZNA

Cała kadra pedagogiczna legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim o specjalności: Edukacja przedszkolna, ponadto wszyscy nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje.

Dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Sroka

Wicedyrektor: mgr Lucyna Latzke

Wychowawcy grup:

Grupa I – Agata Dalecka

Grupa II – Małgorzata Kuśmierzak

Grupa III – Paulina Gołębiewska

Grupa V – Natalia Szneider

Grupa VI – Marta Gutmańska

Grupa VII – Aleksandra Borowicz

Grupy uzupełnia mgr Renata Sobocińska

Język angielski – Kamila Grochowska

Nauczyciele przedszkola permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.