KADRA PEDAGOGICZNA

Cała kadra pedagogiczna legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim o specjalności: Edukacja przedszkolna, ponadto wszyscy nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje:

mgr Lucyna Latzke: Organizacja i zarządzanie w oświacie

mgr Barbara Nyka: Edukacja elementarna

mgr Wanda Chylińska: Terapia ruchowa z gimnastyką korekcyjną

mgr Małgorzata Sroka: Informatyka. Organizacja i zarządzanie w oświacie

mgr Kamila Grochowska: Język angielski, Logopedia

mgr Renata Sobocińska: Pedagogika wczesnoszkolna

mgr Natalia Szneider: Język niemiecki

Wszyscy nauczyciele systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc każdego roku w wielu kursach i warsztatach organizowanych na terenie Bydgoszczy oraz poza nią, a także doskonalą się uczestnicząc w wewnętrznych radach szkoleniowych.

Ponadto w Przedszkolu „Jagódka” dodatkowo pracują:

  • mgr sztuki A. Kaszak – Nauka gry na pianinie

  • mgr Maciej Pawłowski – Zajęcia muzyczno – ruchowe