SYLWETKA ABSOLWENTA

 JEST DOBRZE PRZYGOTOWANY DO PODJĘCIA NAUKI W SZKOLE

MA DOBRZE ROZWINIĘTE PROCESY POZNAWCZE

POSIADA WIEDZĘ ZE WSZYSTKICH DZIEDZIN WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

CZUJE SIĘ POLAKIEM I EUROPEJCZYKIEM

ZNA SWÓJ REGION, JEGO TRADYCJE I ZABYTKI

POTRAFI WSPOŁDZIAŁAĆ W ZESPOLE

PRZESTRZEGA NORM SPOŁECZNYCH

JEST ZAINTERESOWANY NAUKĄ I LITERATURĄ

JEST SAMODZIELNY

JEST AKTYWNY W PODEJMOWANIU DZIAŁAŃ

JEST TWÓRCZY

JEST WRAŻLIWY NA PRZEKAZY ESTETYCZNE

KOMUNIKUJE WŁASNE PRZEŻYCIA, MYSLI I UCZUCIA

PROWADZI ZDROWY, AKTYWNY TRYB ŻYCIA