X MIĘDZYNARODOWY KONKURS GRAFIKI KOMPUTEROWEJ

X Międzynarodowy Konkurs  Grafiki Komputerowej na temat

Pocztówka z mojej wymarzonej podróży

1.  Celem konkursu jest umiejętne wykorzystanie komputera do wykonania pracy graficznej w aplikacji Paint, rozwijanie wyobraźni, fantazji, kreatywnego myślenia, a także zaprezentowanie swojej wiedzy dotyczącej zakątków znajdujących się na różnych kontynentach świata (fauny, flory, zabytków architektury, kultury itp.) szerszemu gronu odbiorców.

2.   Konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5 i 6 lat.

3.   Prace dzieci będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych:

I  –   dzieci  5  letnie,

II  –  dzieci  6  letnie.

4. W konkursie wezmą udział tylko prace indywidualne, wykonane samodzielnie przez dzieci

w dowolnej wersji aplikacji graficznej Paint, za pomocą narzędzi tego programu.

5.   Prace konkursowe powinny być wykonane w formacie A4 i wydrukowane.

6.         Każda praca powinna zawierać w dolnym rogu etykietę (widoczną, z przodu)

z danymi dziecka:

- imię, nazwisko, wiek dziecka,

- adres, telefon, e-mail przedszkola,

- imię i nazwisko jednego nauczyciela prowadzącego

- format czcionki: Arial, rozmiar 10.

Wzór:

Katarzyna Kowalska lat 6

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”

ul.Lelewela 15 a, 85 – 690 Bydgoszcz

e-mail: sekretariat@jagodka.com

tel. (52) 341 38 55

nauczyciel prowadzący: Małgorzata Sroka

7.   Prace należy przesłać lub dostarczyć osobiście do dnia 27 kwietnia 2018 r. pod adres:

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka”,

ul. Lelewela 15 A, 85 – 690 Bydgoszcz, tel. (52)  341 38  55

8.   Każde  dziecko  może  wykonać  tylko  jedną  pracę.

9.         Wszystkie prace zostaną u organizatora i wezmą udział w wystawie pokonkursowej na terenie przedszkola.

10.       Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie

i udostępnianie danych osobowych dziecka, na potrzeby przeprowadzenia konkursu (Ustawa

o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. Dz. U. Nr 133 poz. 833, z późniejszymi zmianami).

11.       O wynikach konkursu powiadomimy laureatów do 18 maja 2018 r. listownie, telefonicznie

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

12.       Informacje i zapytania o konkursie – kontakt telefoniczny (52 341 38 55) lub e-mail: sekretariat@jagodka.com