PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY

Pierwszy  Dzień Wiosny powitaliśmy koncertem, pochodem, zabawami ruchowymi i plastycznymi. To był fajny dzień….:)