Dzieciom Przedszkole zapewnia: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.


Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


Zajęcia dodatkowe
- Język angielski                                               -Trening pamięci
- Zajęcia muzyczno – ruchowe
- Logopedia
- Gimnastyka korekcyjna
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty komputerowe
- Nauka gry na pianinie

UWAGA:  

Trwa nabór do przedszkola na rok szkolny 2019/2020. Przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat. 


Kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola
można pobrać w sekretariacie. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ewaluacja w „Jagódce”

W listopadzie 2014 roku w naszym przedszkolu została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci, dzieci są aktywne, przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji). Zapraszamy  Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Raport został umieszczony pod adresem: 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000792321146.pdf