Dzieciom Przedszkole zapewnia: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.


Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


Zajęcia dodatkowe
- Język angielski                                               -Trening pamięci
- Zajęcia muzyczno – ruchowe
- Logopedia
- Gimnastyka korekcyjna
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty komputerowe
- Nauka gry na pianinie

Tablica

UWAGA, UWAGA:

Rozpoczęliśmy nabór dzieci do przedszkola na rok szkolny 2015/2016. Zapraszamy dzieci od 2,5 do 6 lat, także do grupy „0”-pięciogodzinnej. Szczegółowe informacje znajdą Państwo pod zakładką „O przedszkolu”.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Ewaluacja w „Jagódce”

W listopadzie 2014 roku w naszym przedszkolu została przeprowadzona przez Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy ewaluacja problemowa w zakresie wymagań: przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci, dzieci są aktywne, przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji). Zapraszamy  Państwa do zapoznania się z raportem z ewaluacji. Znajdziecie w nim Państwo informacje dotyczące funkcjonowania placówki. Raport został umieszczony pod adresem: 

http://www.seo2.npseo.pl/reports/1000792321146.pdf

UWAGA:

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA   Informujemy, że dysponujemy jeszcze dwoma wolnymi miejscami na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci z rocznika 2010. Chętnych serdecznie zapraszamy.

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać TUTAJ.