Przedszkole Niepubliczne Jagódka - Home | Facebook

 Zobacz więcej… Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

Zobacz nas na Facebooku:
Przedszkole Niepubliczne Jagódka 

Rekrutacja na Rok Szkolny 2021/22

Rekrutacja rozpoczyna się 15 lutego i potrwa do 15 marca 2021 roku.

Przyjmujemy dzieci do 5-godzinnej ,,Zerówki”.

REGULAMIN REKRUTACJI
Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola.

Karty Zgłoszeniowe dostępne są w sekretariacie przedszkola.

W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, brane są pod uwagę ustalone kryteria.

KRYTERIA
PRZYJĘCIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO „JAGÓDKA”
Przy naborze do przedszkola decydują następujące kryteria:

1. Pierwszeństwo mają wychowankowie uczęszczający do przedszkola

2. Dzieci, których rodzeństwo w kolejnym roku szkolnym będzie kontynuowało edukację w naszym przedszkolu

3. Dzieci sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem do nauki w szkole

4. Kolejność złożonych kart zgłoszenia do przedszkola.

Osoby zakwalifikowane, będą poinformowane telefonicznie.

Więcej informacji:

TEL. (52)341-38-55, KOM.572-616-016

 Wirtualny spacer po przedszkolu…  Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

 Zobacz więcej… video-relacja ze spotkania

Szanowni Rodzice!

Przedszkole pracuje w godzinach: od 6.00 – 17.00.

Rodzice przyprowadzają dzieci do godz. 8.15 i odbieranie od godz. 14.00.

W naszym przedszkolu realizujemy koncepcję pracy, w której to intensywna praca nauczycieli z dziećmi będzie ukierunkowana na osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz na rozwijanie talentów dziecięcych. Program zajęć będzie realizowany w ośrodkach rozwijających zainteresowania językowe, teatralne i taneczne, muzyczne, plastyczne, konstruktorskie. Proponujemy dzieciom warsztaty taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, pianino, eksperymenty i doświadczenia naukowe, które wyjaśnią dzieciom podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne. Dla dzieci z potrzebą korekty wad wymowy jest do dyspozycji logopeda.

Codziennie w cenie czesnego odbywają się zajęcia z języka angielskiego, dodatkowo jeden dzień w tygodniu jest tzw. Dniem języka angielskiego, w którym nauczyciel – lektor posługuje się językiem angielskim w sytuacjach codziennych.

Czeka nas kolejny wspaniały rok! Pamiętamy jednak o sytuacji epidemicznej panującej w kraju i na świecie. Pragnę tu, w kwestii formalnej, przypomnieć Państwu, iż w naszym przedszkolu opracowane zostały procedury bezpieczeństwa i higieny (zgodne z wytycznymi GIS, MZ, MEN).

Przedszkole jest skrupulatnie czyszczone, dezynfekowane.  Przedmioty są codziennie czyszczone wodą z mydłem lub dezynfekowane. Podobnie z zabawkami – pluszowe i materiałowe zastąpiły te, które poddać można skutecznym zabiegom oczyszczającym. Dzieci nie przynoszą z domu zabawek, z wyjątkiem maluszków, które odbywają okres adaptacji (przedmioty, które są im niezbędne do łagodniejszego przejścia przez pierwszy okres adaptacji będą strzeżone, by nie trafiły do rąk innych dzieci). Rodzice najmłodszych są zobowiązani do codziennego odświeżania np. mycia/prania przynoszonych przedmiotów np. przytulaków.

Sale są regularnie wietrzone, przed wejściem dzieci, podczas ich pobytu na terenie, w ciepłe dni – nieustannie uchylone.

Nauczyciele wraz z dziećmi wypracowują nawyki higieniczne, w szczególności dokładne mycie rąk, poruszanie się nie trzymając za ręce, pozostawianie prac dziecięcych w przedszkolu. „Jagódki” codziennie wychodzą na teren ogrodu przedszkolnego, przy czym wyjście odbywa się z zachowaniem rotacji. Przestronny plac zabaw, podzielony na sektory, umożliwia dzieciom swobodę zabaw w swojej grupie rówieśniczej.

Kochani Rodzice, przyprowadzając/odbierając dzieci do i z przedszkola pamiętajcie proszę o zakrywaniu nosa i usta maseczką ochronną, dezynfekowaniu rąk, podchodzeniu tylko do linii stopujących (w razie bezwzględniej konieczności bliżej mogą podejść tylko rodzice z nowymi maluszkami, zachowując bezpieczną odległość od wejścia do sali).

Proszę pamiętać o najważniejszej zasadzie– do przedszkola przyprowadzajcie Państwo tylko ZDROWE dzieci. Jeśli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w domowej izolacji NIE NARAŻAJCIE innych dzieci i pracowników.

 

 

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka”

Małgorzata Sroka

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:  (52)341-38-55

Przedszkole zapewnia dzieciom: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku,
czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


Zajęcia dodatkowe
-
Język angielski
- Zajęcia muzyczno – ruchowe
- Logopedia
- Gimnastyka korekcyjna
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty komputerowe
- Nauka gry na pianinio