UWAGA RODZICE!
W CZASIE EPIDEMII  KONTAKT
Z PRZEDSZKOLEM:  PONIEDZIAŁKI, ŚRODY I PIĄTKI W GODZ. 9.00-12.00.
NR TELEFONU: 729-341-718

Przedszkole zapewnia dzieciom: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi,
wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku,
czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury,
badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy,
do spożywania posiłków.


Zajęcia dodatkowe
-
Język angielski
- Zajęcia muzyczno – ruchowe
- Logopedia
- Gimnastyka korekcyjna
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty komputerowe
- Nauka gry na pianinio

Drodzy Rodzice

Upływa już kolejny tydzień ogłoszonego stanu epidemii na terenie naszego kraju. W związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii prowadzimy nauczanie na odległość -grupowe systemy zdalnej edukacji.

Nauczycielki przesyłają w formie elektronicznej zadania, zabawy edukacyjne, zajęcia, które dzieci mogą z Państwa pomocą realizować. Nauczycielki zapewnią państwu bieżące wsparcie w wychowaniu i edukacji dzieci, dlatego prosimy zapoznawać się z propozycjami dla poszczególnych grup.

Wiem, że na swoich kontaktach grupowych pytacie Państwo o opłatę za przedszkole. Wskazać należy, iż obecnie wszystkie przedszkola niepubliczne znajdują się bardzo trudnej sytuacji. Proszę, abyście Państwo zdali sobie sprawę, że przedszkole w dużym stopniu utrzymuje się z Waszych opłat. Bez nich nie jesteśmy w stanie przetrwać. Dlatego bardzo ważna jest Państwa pomoc, lojalność i wsparcie.

Wyznacznikiem prawnym opłat za przedszkole jest zawarta z Państwem umowa. Rozumiejąc wyjątkowość obecnej sytuacji, która nas wszystkich zaskoczyła, proszę o wpłacanie od miesiąca kwietnia obniżonego czesnego do kwoty 170 zł. Jest to minimalna kwota, która pozwoli nam utrzymać płynność bieżących opłat przedszkola i obecną obsadę kadrową.

Jednocześnie informuję, że stawka żywieniowa i opłaty za zajęcia dodatkowe zostaną rozliczone po powrocie dzieci do przedszkola.

Aniu,…Janku,…..Zosiu,……Drodzy Rodzice życzymy Wam zdrowia i szybkiego powrotu do „Jagódki”

  
Dyrektor Przedszkola, Jadwiga Kaczmarzyk

 

UWAGA!   Trwa nabór do przedszkola na rok szkolny 2020/2021. Przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat (Kartę zgłoszenia  dziecka do przedszkola można pobrać w sekretariacie).