Dzieciom Przedszkole zapewnia: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.


Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku, czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


Zajęcia dodatkowe
- Język angielski
- Zajęcia muzyczno – ruchowe
- Logopedia
- Gimnastyka korekcyjna
- Warsztaty taneczne
- Warsztaty plastyczne
- Warsztaty komputerowe
- Nauka gry na pianinie

Tablica

  OSTATNIE WOLNE MIEJSCA   Informujemy, że dysponujemy jeszcze dwoma wolnymi miejscami na rok szkolny 2014/2015 dla dzieci z rocznika 2010. Chętnych serdecznie zapraszamy.

Kartę zgłoszenia dziecka do przedszkola można pobrać TUTAJ.