Przedszkole Niepubliczne Jagódka - Home | Facebook

 Zobacz więcej… Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

Zobacz nas na Facebooku:
Przedszkole Niepubliczne Jagódka 

TEL. (52)341-38-55, KOM.572-616-016

 Wirtualny spacer po przedszkolu…  Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

 Zobacz więcej… video-relacja ze spotkania

Szanowni Rodzice!

Przedszkole pracuje w godzinach: od 6.00 – 17.00.

Rodzice przyprowadzają dzieci do godz. 8.15 i odbieranie od godz. 14.00.

W naszym przedszkolu realizujemy koncepcję pracy, w której to intensywna praca nauczycieli z dziećmi będzie ukierunkowana na osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz na rozwijanie talentów dziecięcych. Program zajęć będzie realizowany w ośrodkach rozwijających zainteresowania językowe, teatralne i taneczne, muzyczne, plastyczne, konstruktorskie. Proponujemy dzieciom warsztaty taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, pianino, eksperymenty i doświadczenia naukowe, które wyjaśnią dzieciom podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne. Dla dzieci z potrzebą korekty wad wymowy jest do dyspozycji logopeda.

Codziennie ćwiczymy posługiwanie się  językiem angielskim.

Czeka nas kolejny wspaniały rok! Pamiętamy jednak o sytuacji epidemicznej panującej w kraju i na świecie. Pragnę tu, w kwestii formalnej, przypomnieć Państwu, iż w naszym przedszkolu opracowane zostały procedury bezpieczeństwa i higieny (zgodne z wytycznymi GIS, MZ, MEiN).

Przedszkole jest skrupulatnie czyszczone, dezynfekowane.  Przedmioty są codziennie czyszczone wodą z mydłem lub dezynfekowane. Podobnie z zabawkami – pluszowe i materiałowe zastąpiły te, które poddać można skutecznym zabiegom oczyszczającym. Dzieci nie przynoszą z domu zabawek, z wyjątkiem maluszków, które odbywają okres adaptacji. Rodzice najmłodszych są zobowiązani do częstego odświeżania np. mycia/prania przynoszonych przedmiotów np. przytulaków.

Sale są regularnie wietrzone, przed wejściem dzieci, podczas ich pobytu na terenie, w ciepłe dni – nieustannie uchylone.

Nauczyciele wraz z dziećmi wypracowują nawyki higieniczne, w szczególności dokładne mycie rąk, poruszanie się nie trzymając za ręce, pozostawianie prac dziecięcych w przedszkolu. „Jagódki” codziennie wychodzą na teren ogrodu przedszkolnego, przy czym wyjście odbywa się z zachowaniem rotacji. Przestronny plac zabaw, podzielony na sektory, umożliwia dzieciom swobodę zabaw w swojej grupie rówieśniczej.

Kochani Rodzice, przyprowadzając/odbierając dzieci do i z przedszkola pamiętajcie proszę o zakrywaniu nosa i usta maseczką ochronną, dezynfekowaniu rąk, podchodzeniu tylko do linii stopujących (w razie bezwzględniej konieczności bliżej mogą podejść tylko rodzice z nowymi maluszkami, zachowując bezpieczną odległość od wejścia do sali).

Proszę pamiętać o najważniejszej zasadzie– do przedszkola przyprowadzajcie Państwo tylko ZDROWE dzieci. Jeśli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w domowej izolacji NIE NARAŻAJCIE innych dzieci i pracowników.

 

 

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka”

Małgorzata Sroka

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:  (52)341-38-55

Przedszkole zapewnia dzieciom: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku,
czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


W naszym przedszkolu rozwijamy różnorodne umiejętności, mianowicie:
-
Język angielski
- Rytm, ruch i taniec
- Prawidłową wymowę i artykulację
- Logiczne myślenie, grę w szachy, zabawy matematyczne
- Uzdolnienia plastyczne i kreatywne działania
- Posługiwanie się komputerem
- Grę na instrumentach.