Program i jego realizacja

 

Realizacja podstawy odbywa się poprzez realizację programu „Program wychowania przedszkolnego” autorzy: Wiesława Żaba – Żabińska, Wioletta Majewska, Renata Paździo.

Program posiada bogatą obudowę, tj. podręczniki metodyczne dla nauczyciela, książki dla dzieci, karty pracy i szereg pomocy dydaktycznych do zajęć, które są wykorzystywane w codziennej pracy z dziećmi. Realizację programu  rozszerzono o treści muzyczno – ruchowe i naukę języka angielskiego we wszystkich grupach wiekowych.

Pracę z dziećmi nauczyciel planuje cyklicznie opracowując miesięczne plany pracy, zaplanowaną tematykę realizuje w dowolnym czasie w ciągu miesiąca w trakcie zajęć z całą grupą lub z małymi zespołami powstającymi spontanicznie z inicjatywy dzieci lub w zespołach dobieranych przez nauczyciela zgodnie z założonym celem działania, a także w trybie zajęć indywidualnych. Plan pracy ma charakter otwarty, uwzględniający propozycje dzieci i rodziców.