Karta zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2024/25

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy

ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz

tel. (52)341-38-55

www.jagodka.com

 

karta zgłoszenia dziecka

do Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy na Rok Szkolny 2024/2025

do pobrania w sekretariacie