Wzór karty zgłoszenia dziecka do przedszkola na rok 2023/24

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy

ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz

tel. (52)341-38-55

www.jagodka.com

 

karta zgłoszenia dziecka

do przedszkola niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy

 

 

 Wzór Karty Zgłoszenia dziecka do przedszkola na Rok Szkolny 2023/2024 karta_zgloszenia 2023