KADRA PEDAGOGICZNA

Cała kadra pedagogiczna legitymuje się wyższym wykształceniem magisterskim o specjalności: Edukacja przedszkolna, ponadto wszyscy nauczyciele posiadają dodatkowe kwalifikacje.

Dyrektor przedszkola: mgr Małgorzata Sroka

Wicedyrektor: mgr Lucyna Latzke

Wychowawcy grup:

Grupa I – Monika Lewandowska

Dorota Jankowska

Irena Ścieszka

Małgorzata Kruszyńska

Grupa II – Kamila Kowalewska

Dorota Jankowska

Brygida Sarota

Małgorzata Kruszyńska

Grupa III – Monika Tofil-Wieloszyńska

Dominika Stoppa

Renata Mazurkiewicz

Grupa IV – Marta utmańska

Lucyna Latzke

Renata Mazrkiewicz

Grupa V – Paulina Gołębiewska

Lucyna Latzke

Barbara Mitura/Renata Zielińska

Grupa VI – Aleksandra Borowicz

Lucyna Latzke

Barbara Mitura/Renata Zielińska

Grupa VII – Natalia Szneider

Lucyna Latzke

Barbara Mitura/Renata Zielińska

Język angielski – Kamila Grochowska

Nauczyciele przedszkola permanentnie podnoszą swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.