Zapisy dzieci do przedszkola na rok 2024/2025

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka”

Zakończyliśmy  nabór do przedszkola na rok szkolny 2024/2025.

Jeśli macie Państwo zapytania indywidualne, prosimy o kontakt telefoniczny

PRZEDSZKOLE OFERUJE

1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym przygotowanie dziecka 6 – letniego do podjęcia nauki w szkole.

2. Edukację stawiającą na integralny, holistyczny rozwój dziecka poprzez codzienne wydobywanie jego potencjału intelektualnego i rozwijanie zainteresowań.

3. Codzienną naukę języka angielskiego prowadzoną przez wykwalifikowanego lektora.
4.
Własną kuchnię, dzięki której
kształtowane są nawyki zdrowego żywieniowych od najmłodszych lat.

5. Przestrzeń do nauki i zabaw w przestronnym, funkcjonalnym budynku, otoczonym dużym ogrodem i placem zabaw.

6. Wyspecjalizowaną i zaangażowaną w pracę kadrę nauczycieli specjalistów.

7. Rodzinną atmosferę, dzięki której codziennie następuje prawidłowy rozwój małego dziecka.

REGULAMIN REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie Karty Zgłoszenia, która dostępna jest w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej.  W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz istnienie rodzeństwa uczęszczającego już do przedszkola. Dyrektor ma prawo do odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola w przypadku istniejących ku temu obiektywnych przesłanek.
 

W chwili obecnej nie dysponujemy już wolnymi miejscami. 

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JAGÓDKA”

ul. Lelewela 15 a, 85 – 669 Bydgoszcz

tel. (52)341-38-55,

kom. 572-616-016

Wirtualny „Spacer po przedszkolu” – https://youtu.be/zfvXCgiPHbo