Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „JAGÓDKA”

 

Godziny

Aktywność dziecka

6.00 – 8.15

      Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe i indywidualna praca z dzieckiem, w tym: rozwijająca percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę, zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę; obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

8.15 – 8.30

      Ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00

      Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, I śniadanie, czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

9.00 – 10.00

Zajęcia dydaktyczne: aktywność językowa w tym język angielski, aktywność społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, techniczna, teatralna

10.00 – 11.00

Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, zabawy swobodne, spacery, wycieczki i zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne

11.00 – 11.30

 Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, II śniadanie Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

11.30 – 13.30

      Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, zabawy swobodne, spacery, wycieczki i zabawy swobodne w sali według zainteresowań dziecka w grupie dzieci trzyletnich – leżakowanie (przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek)

13.15 – 14.00

15.30 -16.00

Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, Obiad, ,Czynności porządkowe, zabiegi higienicznePopołudniowa przekąska

14.00 – 17.00

Relaksacja – muzykoterapia, bajkoterapia, zabawy relaksacyjne, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia relaksacyjne, rozwijanie szczególnych zainteresowań, praca indywidualna i w małych zespołach, zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe, ruchoweZabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, gry dydaktyczne z uwzględnieniem pomysłów dzieci

Prace porządkowe, czynności organizacyjne, w tym: podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego