Dla rodziców

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka”

rozpoczyna nabór na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja rozpocznie się dnia 15 lutego 2023 roku.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym przygotowanie dziecka 6 – letniego do podjęcia nauki w szkole.

2. Edukację stawiającą na integralny, holistyczny rozwój dziecka poprzez codzienne wydobywanie jego potencjału intelektualnego i rozwijanie zainteresowań.

3. Codzienną naukę języka angielskiego prowadzoną przez wykwalifikowanego lektora.
4. Własną kuchnię, dzięki której kształtowane są nawyki zdrowego żywieniowych od najmłodszych lat.

5. Przestrzeń do nauki i zabaw w przestronnym, funkcjonalnym budynku, otoczonym dużym ogrodem i placem zabaw.

6. Wyspecjalizowaną i zaangażowaną w pracę kadrę nauczycieli specjalistów.

7. Rodzinną atmosferę, dzięki której codziennie następuje prawidłowy rozwój małego dziecka.

REGULAMIN REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie Karty Zgłoszenia, która dostępna jest w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej. Zapisy rozpoczynają się 15 lutego . W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego – 290 zł./miesiąc

Stawka żywieniowa – 11 zł./dzień

Zwolnienie z opłaty czesnego – dla dzieci korzystających z 5-godzinnego pobytu
w przedszkolu.

 Wirtualny spacer po przedszkolu
(kliknij)…
 
 Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE „JAGÓDKA”

ul. Lelewela 15 a, 85 – 669 Bydgoszcz

tel. (52)341-38-55,

kom. 572-616-016

 

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszczy