KARTA ZGŁOSZENIA

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy

ul. Lelewela 15a, 85-669 Bydgoszcz

tel. (52)341-38-55

kom. 572 616 016

www.jagodka.com

Karta Zgłoszenia dziecka do przedszkola na Rok Szkolny 2024/2025 dostępna jest w sekretariacie przedszkola.