O przedszkolu

10 Najlepszych Przedszkoli w Toruniu, 2020

Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy działa od 01.09.1995 roku. Zlokalizowane jest w typowym nowoczesnym budynku przeznaczonym do realizacji programu wychowania w przedszkolu. Przedszkole jest placówką  oddziałową, posiada 210 miejsc normatywnych.

Dyrektorem Przedszkola jest mgr Małgorzata Sroka, legitymująca się wykształceniem pedagogicznym o specjalności: nauczanie początkowe z wychowaniem przedszkolnym, studiami z zakresu informatyki oraz studiami podyplomowymi z organizacji i zarządzania oświatą i posiadająca Certyfikat Menedżera Oświaty.

W roku 2007 otrzymała nagrodę KUJAWSKO-POMORSKIEGO Kuratora Oświaty w Bydgoszczy za szczególne osiągnięcia w pracy pedagogicznej. Dzięki swojemu doświadczeniu i wiedzy pełniła funkcję koordynatora dziesięciu edycji Międzynarodowego Konkursu Grafiki Komputerowej organizowanego na terenie przedszkola „Jagódka”. Jest autorką książki dla dzieci pt. „Matematyczne podróże Kropki i Plusika”, uczestniczką spotkań naukowych m.in. Międzynarodowej Konferencji ,,W świecie wiedzy, informacji i komunikacji” organizowanej przez Uniwersytet Śląski w Katowicach. Jej pasją jest poszukiwanie nowych rozwiązań edukacyjnych i praca nad pielęgnowaniem zainteresowań i pasji dziecięcych.