O przedszkolu

http://www.jagodka.com/wp-content/uploads/2013/03/01.jpg Przedszkole Niepubliczne „Jagódka” w Bydgoszczy działa od 01.09.1995 roku. Zlokalizowane jest w typowym nowoczesnym budynku przeznaczonym do realizacji programu wychowania w przedszkolu. Przedszkole jest placówką 7 oddziałową, posiada 210 miejsc normatywnych. Dyrektorem Przedszkola jest mgr Jadwiga Kaczmarzyk, legitymująca się wykształceniem pedagogicznym o specjalności filologia polska i wychowanie przedszkolne oraz studiami podyplomowymi z organizacji i zarządzania oświatą i posiadająca Certyfikat Menedżera Oświaty.