Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU NIEPUBLICZNYM „JAGÓDKA”

 

Godziny

Aktywność dziecka

6.00 – 8.15

      Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikoweIndywidualna praca z dzieckiem, w tym: rozwijająca percepcję słuchową, wzrokową, grafomotorykę

Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: ruchowe, ze śpiewem, przy muzyce, integrujące grupę; obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe

8.15 – 8.30

      Ćwiczenia poranne

8.30 – 9.00

      Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczneI śniadanie

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

9.00 – 10.00

      Zajęcia dydaktyczne: aktywność językowa, społeczna, matematyczna, przyrodnicza, muzyczna, ruchowa, plastyczna, techniczna, teatralna

10.00 – 11.00

      Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, zabawy swobodne, spacery, wycieczkiZabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne

11.00 – 11.30

      Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczneII śniadanie

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

11.30 – 13.30

      Pobyt na powietrzu, w tym: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, zabawy badawcze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze, zabawy swobodne, spacery, wycieczkiZabawy swobodne w sali według zainteresowań dziecka

W grupie dzieci trzyletnich – leżakowanie (przy muzyce relaksacyjnej, słuchanie bajek)

13.30 – 14.00

      Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczneObiad

Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne

14.00 – 17.00

      Relaksacja – muzykoterapia, bajkoterapia, zabawy relaksacyjne, gimnastyka relaksacyjna, ćwiczenia relaksacyneZajęcia dodatkowe dla dzieci o szczególnych zainteresowaniach

Zabawy swobodne w sali indywidualne lub w zespołach, w tym: tematyczne, manipulacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, plastyczne, gry stolikowe, ruchowe

Zabawy prowadzone pod kierunkiem nauczyciela, w tym: dydaktyczne, badawcze, utrwalanie poznanych wierszy i piosenek, gry dydaktyczne z uwzględnieniem pomysłów dzieci

Prace porządkowe, czynności organizacyjne, w tym: podsumowanie dnia i planowanie dnia następnego