AKTUALNOŚCI

Drodzy Rodzice

W bieżącym roku szkolnym tj. 2020/2021, w ramach opłaty za przedszkole prowadzone będą codziennie zajęcia z języka angielskiego  (5 razy w tygodniu), dodatkowo w każdej grupie wiekowej zajęcia konwersacyjne. Dwa razy w tygodniu, zajęcia muzyczno – rytmiczne ze wspaniałą skrzypaczką absolwentką Wyższej Szkoły Muzycznej w Bydgoszczy. Teatr, zabawy plenerowe, spektakle ,,stoliczkowe” to formy rozwijające wyobraźnię i oswajające dzieci z szeroko rozumianą kulturą.

Trwają zapisy na zajęcia dodatkowe

W holu przedszkola znajdują się listy, na które Rodzice mogą wpisać swoje dziecko. Zajęcia nie są obowiązkowe, stanowią formę rozwijania zainteresowań, pogłębiania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz niwelowania nieprawidłowości np. wad wymowy (logopedia), postawy (ćwiczenia korekcyjne i ogólnorozwojowe).

Proponowane zajęcia:

  1. Logopedia (5,6 latki) ma na celu usprawnienie funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się. Terapia poprzedzona będzie dokonaną diagnozą. Na tej podstawie logopeda opracuje program usprawniania mowy. Możliwe utworzenie grupy z zakresu logorytmiki.
  2. Zajęcia komputerowe „U Kropki i Plusika”(6 latki). Tutaj dzieci doskonalą umiejętność posługiwania się narzędziami aplikacji Paint, na każdym zajęciu wykonają ćwiczenia zaprojektowane specjalnie dla dzieci w wieku 6-lat, rozwiną procesy poznawcze, pamięć i logiczne myślenie.
  3. Eksperymenty i doświadczenia naukowe „U Profesora – Muchomora”(5,6 latki), na warsztatach dziecko wzbogaci wiedzę z zakresu podstaw fizyki, chemii, przyrody, cywilizacji, pozwalające zrozumieć zasady rządzące światem natury i wytworami ludzkiego umysłu.
  4. Nauka gry na pianinie (4,5,6 latki)na zajęciach dziecko pozna nuty, zagra prosty utwór muzyczny, rozwinie słuch muzyczny, poczucie rytmu, wyobraźnię muzyczną. W toku zajęć przygotuje się do egzaminu wstępnego, do szkoły muzycznej.
  1. Zajęcia plastyczne „ U Żyrafki – Fotografki”(4,5,6 latki), podczas których dzieci rozwiną: wrażliwość wizualno – przestrzenną, poczucie estetyki, wiedzę dotyczącą technik plastycznych, barw i proporcji.
  2. Zabawy sportowe z gimnastyką korekcyjną „U Konika – Gimnastyka”(5,6 latki), odbywają się tu zajęcia rozwijające i usprawniające gorset mięśniowy, korygujące wady postawy, stanowiące „trening sportowy”, zabawy ruchowe wdrażające do zgodnej współpracy, uczciwej rywalizacji i samokontroli.
  3. Zajęcia taneczne „U Mróweczki – Tancereczki”(4,5,6 latki), tu odbywają się zajęcia umożliwiające dziecku poznanie tańca „za kulisami”, zdobywanie wiedzy dotyczącej rytmu, dźwięku. Dziecko pozna układy taneczne tradycyjne i nowoczesne, wystąpi w małej tanecznej formie scenicznej.

ZAPISY TRWAJĄ DO 25 WRZEŚNIA.

Drodzy Rodzice

 w roku szkolnym 2020/2021 dzieci będą pracowały z wykorzystaniem podręczników,

 które prezentujemy poniżej. Pakiety zostaną zakupione zbiorczo.

Odpłatności za podręczniki prosimy dokonać

W SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA 

Prosimy nie przelewać pieniążków na konto przedszkola.

W związku z wytycznymi MEN i GIS prosimy, aby osoby dorosłe przebywające na terenie placówki posiadały założoną maseczkę ochronną.

 

 PODRĘCZNIKI NA ROK SZKOLNY 2020/21

ODKRYWAM SIEBIE – ZŁOTA KOLEKCJA

wydawnictwo mac –edukacja

          1.  GRUPA Maluszków Pani Moniki74 zł.

POZIOM A

Karty pracy – cz. 1- 2, wyprawka plastyczna

      2. GRUPA Pani Agnieszki – 83 zł.

POZIOM A+

Karty pracy – cz. 1- 2, wyprawka plastyczna

 3. GRUPA Pani Kasi – 83 zł.

POZIOM A++

 Karty pracy – cz. 1-4, wyprawka plastyczna

Karty pracy (dla dzieci pięcioletnich)– przygotowanie do pisania, liczenia, czytania

4. GRUP Pani Oli oraz Pani Renaty 122 zł.

POZIOM BB+

Karty pracy – cz. 1-4. Wyprawka plastyczna

Karty pracy (dla dzieci pięcioletnich)–przygotowanie do pisania, liczenia, czytania

Karty pracy (dla sześciolatków) – litery i liczby 

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka” w Bydgoszcz

————————————————————————————-