Zapisy dzieci do przedszkola

Zapisy dzieci do Przedszkola trwają cały rok do chwili wyczerpania się wolnych miejsc.

Dzieci przyjmowane są do Przedszkola wg kolejności składanych kart.

Do Przedszkola przyjmowane są dzieci od 2,5 do 6 lat.

Dziecko może być skreślone z listy przedszkolnej na podstawie decyzji Dyrektora Przedszkola w przypadku uchylania się Rodziców od opłaty za usługi Przedszkola zgodnie z umową lub w przypadku przeciwwskazań lekarskich. Wszystkich Rodziców obowiązuje Regulamin Przedszkola opracowany przez Dyrektora.

Trwa uzupełniający nabór do przedszkola na rok szkolny 2017/2018. Kartę zgłoszenia  można pobrać TUTAJ