Przedszkole Niepubliczne Jagódka - Home | Facebook

Zapraszamy do środka… 

 Zobacz więcej...

 

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

Zobacz nas na Facebooku:
Przedszkole Niepubliczne Jagódka Bydgoszcz

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka”

tel. (52)341-38-55,   kom.572-616-016

Wirtualny spacer po przedszkolu...  Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

Szanowni Rodzice!

Przedszkole pracuje w godzinach: od 6.00 – 17.00.

         W naszym przedszkolu realizujemy koncepcję, w której to intensywna praca nauczycieli z dziećmi będzie ukierunkowana na osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz na rozwijanie talentów dziecięcych.

       Program zajęć będzie realizowany w ośrodkach rozwijających zainteresowania językowe, teatralne i taneczne, muzyczne, plastyczne, konstruktorskie i matematyczne. Proponujemy dzieciom warsztaty pozwalające rozwijać zauważone pasje i talenty.

     Dla dzieci z potrzebą korekty wad wymowy jest do dyspozycji logopeda. Pani psycholog prowadzi zajęcia z zakresu Treningu Umiejętności Społecznych, pedagog pracuje z  dziećmi zdolnymi, których rozwój poznawczy, intelektualny potrzebuje znacznej stymulacji. 

    Codziennie dzieci ćwiczą posługiwanie się  językiem angielskim.

 Nauczyciele bardzo rzetelnie realizują podstawę programową dzięki temu, w sposób wyśmienity, przygotowują dzieci do podjęcia nauki w szkole.

 

Przedszkole ,,Jagódka”, ul. Lelewela 15 a,
85-669 Bydgoszcz
tel. 52 341 38 55

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka”

Małgorzata Sroka

 KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:  (52)341-38-55

Przedszkole zapewnia dzieciom: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej, w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku,
czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


W naszym przedszkolu rozwijamy różnorodne umiejętności, mianowicie:

- Język angielski

- Rytm, ruch i taniec

- Prawidłową wymowę i artykulację

- Logiczne myślenie, grę w szachy, zabawy matematyczne

- Uzdolnienia plastyczne i kreatywne działania, chór i teatr

- Posługiwanie się komputerem

- Grę na instrumentach.