Przedszkole Niepubliczne Jagódka - Home | Facebook

Zapraszamy do środka… 

Zobacz więcej jagodka.mp4 (720p)

 

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

Zobacz nas na Facebooku:
Przedszkole Niepubliczne Jagódka Bydgoszcz

Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka”

tel. (52)341-38-55,   kom.572-616-016

Wirtualny spacer po przedszkolu...  Przedszkole Niepubliczne ,,Jagódka” w Bydgoszczy

NABÓR NA ROK SZKOLNY 2023/2024

ROZPOCZNIE się 15 LUTEGO 2023 r.

PRZEDSZKOLE OFERUJE:

1. Realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w tym przygotowanie dziecka 6 – letniego do podjęcia nauki w szkole.

2. Edukację stawiającą na integralny, holistyczny rozwój dziecka.  

3. Codzienną naukę języka angielskiego prowadzoną przez wykwalifikowanego lektora.

4. Własną kuchnię, dzięki której kształtowane są nawyki zdrowego żywieniowych od najmłodszych lat.

5. Przestrzeń do nauki i zabaw w przestronnym, funkcjonalnym budynku, otoczonym dużym ogrodem i placem zabaw.

6. Wyspecjalizowaną i zaangażowaną w pracę kadrę nauczycieli.

7. Rodzinną atmosferę, dzięki której codziennie następuje prawidłowy rozwój małego dziecka.

REGULAMIN REKRUTACJI

Przyjęcie dziecka do przedszkola następuje na podstawie Karty Zgłoszenia, która dostępna jest w sekretariacie przedszkola lub na stronie internetowej. Zapisy rozpoczynają się 15 lutego. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, brana jest pod uwagę kolejność zgłoszeń.

Wysokość czesnego – 290 zł./miesiąc
Stawka żywieniowa – 11 zł./dzień

tel. (52)341-38-55,   kom.572-616-016

 Zobacz więcej… video-relacja ze spotkania

Szanowni Rodzice!

Przedszkole pracuje w godzinach: od 6.00 – 17.00.

Rodzice przyprowadzają dzieci do godz. 8.15 i odbieranie od godz. 14.00.

W naszym przedszkolu realizujemy koncepcję pracy, w której to intensywna praca nauczycieli z dziećmi będzie ukierunkowana na osiągnięcie dojrzałości szkolnej oraz na rozwijanie talentów dziecięcych. Program zajęć będzie realizowany w ośrodkach rozwijających zainteresowania językowe, teatralne i taneczne, muzyczne, plastyczne, konstruktorskie. Proponujemy dzieciom warsztaty taneczne, plastyczne, komputerowe, sportowe, pianino, eksperymenty i doświadczenia naukowe, które wyjaśnią dzieciom podstawowe zjawiska fizyczne i chemiczne. Dla dzieci z potrzebą korekty wad wymowy jest do dyspozycji logopeda.

Codziennie ćwiczymy posługiwanie się  językiem angielskim.

Czeka nas kolejny wspaniały rok! Pamiętamy jednak o sytuacji epidemicznej panującej w kraju i na świecie. Pragnę tu, w kwestii formalnej, przypomnieć Państwu, iż w naszym przedszkolu opracowane zostały procedury bezpieczeństwa i higieny (zgodne z wytycznymi GIS, MZ, MEiN).

Przedszkole jest skrupulatnie czyszczone, dezynfekowane.  Przedmioty są codziennie czyszczone wodą z mydłem lub dezynfekowane. Podobnie z zabawkami – pluszowe i materiałowe zastąpiły te, które poddać można skutecznym zabiegom oczyszczającym. Dzieci nie przynoszą z domu zabawek, z wyjątkiem maluszków, które odbywają okres adaptacji. Rodzice najmłodszych są zobowiązani do częstego odświeżania np. mycia/prania przynoszonych przedmiotów np. przytulaków.

Sale są regularnie wietrzone, przed wejściem dzieci, podczas ich pobytu na terenie, w ciepłe dni – nieustannie uchylone.

Nauczyciele wraz z dziećmi wypracowują nawyki higieniczne, w szczególności dokładne mycie rąk, poruszanie się nie trzymając za ręce, pozostawianie prac dziecięcych w przedszkolu. „Jagódki” codziennie wychodzą na teren ogrodu przedszkolnego, przy czym wyjście odbywa się z zachowaniem rotacji. Przestronny plac zabaw, podzielony na sektory, umożliwia dzieciom swobodę zabaw w swojej grupie rówieśniczej.
Proszę pamiętać o najważniejszej zasadzie – do przedszkola przyprowadzajcie Państwo tylko ZDROWE dzieci. Jeśli w domu ktoś przebywa na kwarantannie lub w domowej izolacji nie narażajcie innych dzieci i pracowników.
Kochani Rodzice, przyprowadzając/odbierając dzieci do i z przedszkola pamiętajcie proszę o zakrywaniu nosa i usta maseczką ochronną, dezynfekowaniu rąk, podchodzeniu tylko do linii stopujących (w razie bezwzględniej konieczności bliżej mogą podejść tylko rodzice z nowymi maluszkami, zachowując bezpieczną odległość od wejścia do sali).

Przedszkole ,,Jagódka”, ul. Lelewela 15 a,
85-669 Bydgoszcz
tel. 52 341 38 55

Dyrektor Przedszkola Niepublicznego „Jagódka”

Małgorzata Sroka

KONTAKT Z PRZEDSZKOLEM:  (52)341-38-55

Przedszkole zapewnia dzieciom: akceptację i bezpieczeństwo, pomoc w realizacji jego drogi rozwojowej w relacjach z rówieśnikami i dorosłymi.

Dziecko ma prawo do wolności wypowiedzi, wyrażania poglądów, ochrony zdrowia, wypoczynku,
czasu wolnego, rozrywki, nauki, korzystanie z dóbr kultury, badania, eksperymentowania, ma także prawo do zabawy, do spożywania posiłków.


W naszym przedszkolu rozwijamy różnorodne umiejętności, mianowicie:
-
Język angielski
- Rytm, ruch i taniec
- Prawidłową wymowę i artykulację
- Logiczne myślenie, grę w szachy, zabawy matematyczne
- Uzdolnienia plastyczne i kreatywne działania
- Posługiwanie się komputerem
- Grę na instrumentach.